Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας

Οροι και Προϋποθέσεις

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:


1. Χρήση της Ιστοσελίδας μας

Ο ιστότοπός μας προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν παρέχουμε επαγγελματικές συμβουλές ή συμβουλές και το περιεχόμενό μας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως υποκατάστατο επαγγελματικών συμβουλών ή συμβουλών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε πτυχή του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, γραφικών, λογότυπων, εικόνων και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία του ιστότοπού μας ή των προμηθευτών περιεχομένου του και προστατεύεται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε, να διανείμετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα οποιουδήποτε περιεχομένου στον ιστότοπό μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.


3. Αποποίηση Εγγυήσεων

Ο ιστότοπός μας παρέχεται σε βάση 'ως έχει' και 'ως διαθέσιμη', χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας .

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι αδιάκοπος, χωρίς σφάλματα ή χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.


4. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας ή του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.

5. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε εμάς και τις θυγατρικές μας, στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας ακίνδυνους από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ενεργειών, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και διακανονισμών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εύλογων νομικών και λογιστικών τελών, που προκύπτουν από ή φέρεται να προκύπτει από τη χρήση του ιστότοπού μας ή του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.


6. Ισχύον Δίκαιο

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

7. Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπού μας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά αποδοχή των νέων όρων και προϋποθέσεων.

8. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] .

>