Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας

Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προορίζεται να παρέχει συγκεκριμένες συμβουλές ή συστάσεις για οποιοδήποτε άτομο ή κατάσταση.


Ενώ προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, υπηρεσίες ή σχετικά γραφικά που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες είναι επομένως αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κέρδη που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου .

Μέσω αυτού του ιστότοπου, ενδέχεται να μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ιστότοπού μας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των τοποθεσιών. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα σύσταση ούτε υποστηρίζει τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς.

>